Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Malmi, määräaikainen sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-87-23

HEL 2023-005857
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Malmi, työavain SOTEPE-01-87-23

Ledande socialarbetare

Päätös

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 023316, toimintayksikkö 395200, työpiste 100070) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttuessa.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 023316) on ollut haettavana ajalle 8.5.2023 - 3.1.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessin asiakastyöstä ja etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Lisäksi työhön kuuluu puhelinpäivystystä, konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista perheille arvioinnin aikana.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus, tiimi- ja parityön taitoja sekä kykyä itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Eduksi luettiin Apotti asiakastietojärjestelmän tuntemuksen sekä kokemuksen työskentelystä lapsiperheiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 9.3. - 24.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka ilmoitti haastattelun jälkeen työllistyneensä toiseen tehtävään. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 02.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pia Valkonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58563

pia.valkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Pia Valkonen
johtava sosiaalityöntekijä

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.