Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Oikaisuvaatimus, rakennuslupa, päätös 13.4.2023 § 177, 39-0842-23-A

HEL 2023-006124
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Rakennuslupapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

Enhetschef

Päätös

Asian käsittely rakennusvalvontapalveluissa raukeaa.

Päätöksen perustelut

Rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2:n lupa-arkkitehti myönsi ********** hakemuksesta 13.4.2023 § 177, tunnus 39-0842-23-A, rakennusluvan asuinpientalon ja talousrakennuksen rakentamiseen Tapaninkylän tontille **********

********** haki 2.5.2023 rakennuslupapäätökseen oikaisua ja vaati rakennuslupapäätöksen muuttamista oikaisuvaatimuksesta ilmenevin perustein.

********** on 8.6.2023 lähettämällään kirjelmällä peruuttanut oikaisuvaatimuksensa.

Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, päätöksen antaminen oikaisuvaatimukseen raukeaa. Näin ollen rakennuslupa on lainvoimainen. Asiakirjat on arkistoitu Lupapisteeseen LP-091-2022-00237.

Sovelletut oikeusohjeet hallintolaki 43 §, 44 §, 45 §, 48 § ja 49b § 3 mom. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Detta beslut publicerades 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26218

pentti.ruuska@hel.fi

Beslutsfattare

Pentti Ruuska
yksikön päällikkö