Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Drumsö lågstadieskola, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-04-230-23

HEL 2023-008506
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Anställning av specialklasslärare på viss tid, Drumsö lågstadieskola, arbetsnummer KASKO-04-230-23

Rektor

Beslut

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid. Rektorn beslutade lämna tjänsten obesatt på grund av för få lämpliga sökande.

Beslutsmotivering

När ansökningstiden hade gått ut hade 6 personer sökt tjänsten. Ingen av sökandena uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Detta beslut publicerades 21.06.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Mer information fås av

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Beslutsfattare

Lotta Silen
rektor