Hankinta, optio, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-006607
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisen optiovuoden käyttäminen

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen käyttöoikeussopimuksena ja niihin liittyvien palveluiden optiokausi otetaan käyttöön yhden (1) vuoden ajaksi ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 400 000 euroa.

Samalla osapuolet ovat sopineet alkuperäiseen sopimukseen päivitykset, jotka koskevat sopimuksen markkinointiliitettä (liite 14 Tarjoajan muut markkinointitoimenpiteet), sopimuksen liitteenä ollutta hinnastoa (liite 3) sekä listausta yleisöasiakkailta perittävistä maksuista (liite 7). Optiota ja päivityksiä koskeva Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Lippupiste Oy:n välinen sopimus on tämän päätöksen liitteenä.

Uusi sopimus (liite) korvaa vuoden 2021 sopimuksen markkinointi- ja hinnoitteluliitteet sopimuksessa lueteltujen päivityskohtien osalta. Muuten 1.6.2021 allekirjoitettu sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy tämän optiopäätöksen allekirjoituksella ja tiedoksiannolla asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätöksen 16.3.2021 § 37/2021
kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuurijohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta sisältäen mahdollisuuden kahteen (2) yhden (1) vuoden optiokauteen.

Detta beslut publicerades 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paiju Tyrväinen, kulttuurikeskusten päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.