Luottokortin hankinta, Eurocard Corporate Gold -kortti, kaupunkiympäristön toimiala, hallintojohtaja

HEL 2024-007336
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33

Eurocard Corporate Gold -kortin hankkiminen kaupunkiympäristön toimialalle

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti kaupunkiympäristön toimialan maksukorttihakemukseen perustuen oikeuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen tilaamaan SEB Kort Bank AB:n sähköisessä järjestelmässä Eurocard Corporate Gold -kortin seuraavalle henkilölle:

**********

Samalla rahoitusjohtaja päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa huolehtimaan siitä, että kortin käytössä noudatetaan SEB Kort Bank AB:n ja kaupungin antamia ohjeita.

Ennen kuin kortti luovutetaan kortinhaltijalle, kortinhaltijan tulee allekirjoittaa liitteenä oleva sitoumus, jonka toimiala arkistoi maksukorttihakemuksen liitteenä.

Päätöksen perustelut

Korttia tarvitaan työtehtäviin liittyvään matkustamiseen ja edustamiseen, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

**********

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Detta beslut publicerades 27.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Bilagor

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys 21.5.2024
2. Eurocard Corporate Gold käyttösitoumuslomake

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.