Beslut: Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildingen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Svenska servicehelheten Fri bildning och gymnasieutbildning Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildingen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more