Beslut: Chef för familjerådgivningen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer Specialtjänster för familjer Familjerådgivning Chef för familjerådgivningen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.