Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete