Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Köptjänster för handikappade Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv