Beslut: Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Köptjänster för handikappade Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more