Chef för stadsrums- och landskapsplaneringen

Stadsmiljösektorn
Stadsrums- och landskapsplanering
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.