Beslut: Chef för stadsrums- och landskapsplaneringen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Markanvändning och stadsstruktur Stadsrums- och landskapsplanering Chef för stadsrums- och landskapsplaneringen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år