Protokoll Direktionen för affärsverket byggtjänsten 9/2023 07.09.2023

Mötestid: 07.09.2023 - 16:00
Mötesplats: Neuvotteluhuone Lumi, 2. krs, Ilmalankuja 2 L

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

08.09.2023