Protokoll Direktionen för affärsverket företagshälsan 2/2023 03.03.2023

Mötestid: 03.03.2023 - 08:30
Mötesplats: Helsinginkatu 24

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

10.03.2023