Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Byggnadstillsynstjänster Tillståndsenheten 2 Enhetschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv