Beslut: Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Byggnadstillsynstjänster Tillståndsenheten 2 Enhetschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more