Ledande jurist

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Förvaltningstjänster Stödet för beslutsfattande Juridiskt stöd - dataskydd, upphandlingar och avtal Ledande jurist
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv