Ledande jurist

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Juridiskt stöd - dataskydd, upphandlingar och avtal
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut