Beslut: Ledande jurist

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Förvaltningstjänster Stödet för beslutsfattande Juridiskt stöd - dataskydd, upphandlingar och avtal Ledande jurist

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Denna beslutsfattare har inga beslut