Ledande psykolog

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Polikliniken för personer med utvecklingsstörning Psykologtjänster vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning Ledande psykolog
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv