Beslut: Ledande psykolog

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Polikliniken för personer med utvecklingsstörning Psykologtjänster vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning Ledande psykolog

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Denna beslutsfattare har inga beslut