Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Namnkommittén

Kommittéer och kommissioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Namnkommittén

På denna sidan

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
17.04.2024 15:45
15.05.2024 15:45
12.06.2024 15:45

Medlemmar: Namnkommittén