Beslut: Områdeschef för grundläggande ubildning 1

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 1 Områdeschef för grundläggande ubildning 1

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år