Revisionsnämnden

Nämnder och direktioner

Revisionsnämnden organiserar revisionen och utvärderingen av stadens förvaltning och ekonomi.

Revisionsnämnden lyder inte under stadsstyrelsen såsom andra organ. För att säkerställa revisions- och utvärderingsverksamhetens oavhängighet svarar nämnden för sin verksamhet och rapporterar om den direkt till stadsfullmäktige. Revisionsnämndens ledamöter väljs av fullmäktige.

Revisionsnämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordförande och vice ordförande ska vara stadsfullmäktige.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
12.12.2023 16:00

Medlemmar: Revisionsnämnden