Sektionen för byggnader och allmänna områden

Nämnder och direktioner

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden ansvarar för beslutsfattande angående stadens verksamhetslokaler, lokalprojekt och gatuhållning samt anläggningen och underhållet av allmänna områden.

Sektionens medlemmar, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden har nio medlemmar.  Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
30.11.2023 16:00 Möte flyttade, gammal tid: 14.12. 16:00 Öppna föredragningslistan
14.12.2023 16:00
11.01.2024 16:00
25.01.2024 16:00
08.02.2024 16:00
07.03.2024 16:00
21.03.2024 16:00
04.04.2024 16:00
18.04.2024 16:00
02.05.2024 16:00
16.05.2024 16:00
30.05.2024 16:00
13.06.2024 16:00
27.06.2024 16:00

Medlemmar: Sektionen för byggnader och allmänna områden