Beslut: SV_Tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen SV_Työllisyyspalvelut SV_Työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet SV_Tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more