Allmän delgivning : Meddelande om beslut i ärende angående avloppsnätområde för dagvatten

Helsingfors Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndsutskott i Helsingfors har gjort ett beslut om ändring av gällande avloppsnätområde för dagvatten i enlighet med lagen om vattentjänster 17 a § ( beslut 20.12.2023 § 189). Avloppshantering för dagvatten i de angivna områdena på kartan handhas av samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Beslutet med bilagor finns lagda till påseende fram till 15.2.2024 på kundtjänsten vid Helsingfors stadsmiljösektor, adress Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors samt på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/arende/hel-2023-002610

Man kan också bekanta sig med avloppsnätområdet för dagvatten i Helsingfors karttjänst: https://kartta.hel.fi/?setlanguage=sv(Länk leder till extern tjänst) , Kartlager > Miljö och natur > Dagvatten > Dagvattendräneringsområde (2023), förslagsmaterial.

Meddelandet har publicerats 9.1.2024 på myndighetens webbplats. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats på webbplatsen. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning, eftersom antalet berörda mottagare överstiger 30.

Helsingfors stadsmiljösektor, allmän planering av markanvändning