Dal: Utkast till gatuplaner framlagda för påseende 22.11.–5.12.2023

Denna publikation är offentlig till 22.11.2024 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande utkast till gatuplan:

Dal:

  • Idrottsgatan mellan Läkaregatan och Grejusgatan

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0277661/Suunnitelmaehdotus_Urheilukatu_31850_1_Urheilukatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0277661/Suunnitelmaselostus_Urheilukatu_31850_1_Urheilukatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0277661/Vuorovaikutusmuistio_Urheilukatu_Urheilukatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0277661/Ma403-29_Ilmoitus_n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4_olosta_Urheilukatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplanen finns framlagt för påseende 22.11.-5.12.2023 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planen elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12, to–fr 12–15.

Kundtjänsten vid Helsingfors stadsmiljösektor ger personlig rådgivning och hjälp per telefon med att studera materialet på numret 09 310 22111, måto kl. 8.3016 och fr 1215 https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst.

Det är möjligt att göra en skriftlig anmärkning om planen till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 5.12.2023 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanen via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Maria Ruuska, tfn 09-310 37559, maria.ruuska@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)