Stadsmiljönämnden

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden sköter stadsmiljösektorns uppgifter, bland annat ledning av general- och detaljplanering, trafik- och gatuplanering samt annan markanvändning.

Nämndens ledamöter, ersättare och vice ordförande väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Stadsmiljönämnden har 13 ledamöter. Nämndens ordförande är den biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn.

Nämnden har även två sektioner:

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
18.06.2024 15:30 Öppna föredragningslistan
13.08.2024 15:30
20.08.2024 15:30
27.08.2024 15:30
03.09.2024 15:30
10.09.2024 15:30
17.09.2024 15:30
24.09.2024 15:30
01.10.2024 15:30
08.10.2024 15:30
22.10.2024 15:30
29.10.2024 15:30
05.11.2024 15:30
12.11.2024 15:30
19.11.2024 15:30
26.11.2024 15:30
03.12.2024 15:30
10.12.2024 15:30
17.12.2024 15:30

Medlemmar: Stadsmiljönämnden