Ett utkast till parkplan för området mellan gång- och cykelleden vid stamväg 50 (ring III) och Löparvägen finns för påseende 15.–28.5.2024

Denna publikation är offentlig till 15.5.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för parkområdet mellan Löparvägen och Ring III i stadsdelen Storskog. I området ordnas en gemensam vandring för invånarna torsdagen den 16.5.2024 från och med kl. 17.00 på Löparvägen 11.

Luonnos_Kartta_KehaIII_Ala-Tikkurilantie_KEHÄ_III_Ala-Tikkurilantie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_Selostus_KehaIII_Ala-Tikkurilantie_KEHÄ_III_Ala-Tikkurilantie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esilla_olosta_Kiitajantie_KEHÄ_III_Ala-Tikkurilantie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplanen finns framlagt för påseende under tiden 15.–28.5.2024 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Råd med att studera materialet gällande gatuplanen får man av stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon på numret 09 310 22111, må–to kl. 8.30–16 och fr 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Utgångspunkten för parkplanen är den befintliga vägplanen för Ring III: ”Förbättring av stamväg 50 (Ring III) på avsnittet Ala-TikkurilaKalkkikallio, Helsingfors, Vanda” i vilken det föreslagits att gång- och cykelleden i fråga avbryts på grund av bristen på utrymme. En ersättande rutt planeras genom parkområdet.

Avsikten med ändringarna är att förbättra gång- och cykelnätverket i området.

Målet är att parkplanen godkänns under år 2024 och byggandet påbörjas i samband med det första skedet av den anknytande vägplanen. Vänligen skicka in eventuell respons på det framlagda utkastet till parkplan senast 28.5.2024.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur.

Mer information och respons

Petra Rantalainen, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Jouni Mäkinen, Ramboll Finland Oy, tfn. 044 344 7480,
jouni.makinen@ramboll.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)