Gatuplan för Larsbackagränd för påseende 22.11.–5.12.2023

Denna publikation är offentlig till 22.11.2024 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande

förslag till gatuplan:

Hermanstad:

Katusuunnitelmaehdotus_32032_1_Laurinmäenkuja_Laurinmäenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaselostus_32032_1_Laurinmäenkuja_Laurinmäenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Ilmoitus_nähtävilläolosta_Laurinmäenkuja_2023-11-08_Laurinmäenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Laurinmäenkuja_vuorovaikutusmuistio_esilläolosta_Laurinmäenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplan finns för påseende 22.11.–5.12.2023 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som är öppet må–ti 8.30–12 och on–fr 12–15.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må kl. 12–15, ti–ons 8.30-12 och thu-fr 12–15. https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 5.12.2023 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna. Man kan följa beslutsfattandet av gatuplanen på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Tuomas Lautaniemi, tfn 09 310 39463, fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)