Kampen:Förslag till gatuplaner är framlagda 12.–25.6.2024

Denna publikation är offentlig till 12.6.2025 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplan:

Kampen:

  • Salomonsgatan mellan Runebergsgatan ochFredriksgatan
  • Runebergsgatan mellan Kampgränden och Salomonsgatan
  • Fredriksgatan mellan Kampgränden och Salomonsgatan
  • Kampgränden

Katusuunnitelmaselostus_31.5.2024_Fredrikinkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)Katusuunnitelmaselostus_31.5.2024_Kampinkuja_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaselostus_31.5.2024_Runeberginkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaselostus_31.5.2024_Salomonkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_31.5.2024_Fredrikinkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_31.5.2024_Kampinkuja_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_31.5.2024_Katusuunnitelmien_koostepiirustus_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_31.5.2024_Runeberginkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_31.5.2024_Salomonkatu_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Vuorovaikutusmuistio_Kampin_THK_kadut_Kampin_hyvinvointi-_ja_terveyskeskuksen_ympäristö_Vuorovaikutusraportti.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns tillgängliga 12.–25.6.2024 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger råd och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to 8.30–16 och fr 12–15 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Dessutom kan man vid behov se planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 25.6.2024 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanerna via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Mika Kaalikoski, tfn 09 310 39495, fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)