Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 29.11–12.12.2023

Denna publikation är offentlig till 29.11.2024 0:15

Malm, Flygplatskvarterens område:

Brommagatan

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus1_Brommankatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus2_Brommankatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Brommankatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Sammanställningsritning över alla gator

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus3_Kooste_Brommankatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Kastrupgatan

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Kastrupinkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Kastrupinkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Malms flygplats gata

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Malmin_lentoaseman_katu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Malmin_lentoaseman_katu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Pulkovogränden

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Pulkovonkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Pulkovonkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Tempelhofsgatan

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Tempelhofinkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Tempelhofinkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Spilvegränden

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Spilvenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Spilvenkuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Gamla Viborgs landsväg mellan Luftbrovägen och Tattaråsvägen

Suunnitelmaehdotus_29.11.2023_piirustus_Vanha_Viipurin_maantie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_29.11.2023_Vanha_Viipurin_maantie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Flygruttsparken

Luonnos_29.11.2023_piirustus_Lentoreitinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_29.11.2023_Lentoreitinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns framlagda för påseende 29.11–12.12.2023 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 måto 8.3016 och fr 1215 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 12.12.2023 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanerna via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Anni Tirri, tfn 09 310 38335, anni.tirri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)