Malm, Nedre Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 22.5.-4.6.2024

Denna publikation är offentlig till 22.5.2025 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplaner:

Malm, Nedre Malm:

 • Filttaksgränden
 • Orrmossekanten
 • Takläggargränden
 • Gamla banplatsen
 • Ormusåkersvägen mellan Beckfabriksgatan och Orrtuppsvägen
 • Orrmossegränden
 • Takläggargatan
 • Takläggarplatsen
 • Beckfabriksgatan mellan Filtspiksgatan och Stickelbackaparken
 • Taktjärsgränden
 • Ormusåkersspåret

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375259/Ehdotus_8.5_tiedote.2024_Pikitehtaankatu_v._Huopanaulankatu_-_Longinojanpuisto_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375259/Ehdotus_8.5.2024_koostepiirustus_Pikitehtaankatu_v._Huopanaulankatu_-_Longinojanpuisto_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375259/Ehdotus_8.5.2024_vuorovaikutusmuistio_Pikitehtaankatu_v._Huopanaulankatu_-_Longinojanpuisto_Vuorovaikutusraportti.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Beckfabriksgatan mellan Filtspiksgatan och Stickelbackaparken

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375259/Ehdotus_8.5.2024_Pikitehtaankatu_v._Huopanaulankatu_-_Longinojanpuisto_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375259/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Pikitehtaankatu_v._Huopanaulankatu_-_Longinojanpuisto_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Filttaksgränden

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375252/Ehdotus_8.5.2024_Huopakatonkuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375252/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Huopakatonkuja_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Takläggargränden

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375253/Ehdotus_8.5.2024_Katontekij%C3%A4naukio_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375253/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Katontekij%C3%A4naukio_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Takläggargatan

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375254/Ehdotus_8.5.2024_Katontekij%C3%A4nkatu_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375254/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Katontekij%C3%A4nkatu_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Takläggargränden

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375255/Ehdotus_8.5.2024_Katontekij%C3%A4nkuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375255/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Katontekij%C3%A4nkuja_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Taktjärsgränden https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375256/Ehdotus_8.5.2024_Kattotervankuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375256/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Kattotervankuja_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Ormusåkersspåret https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375257/Ehdotus_8.5.2024_Ormuspellonraitio_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375257/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Ormuspellonraitio_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Ormusåkersvägen mellan Beckfabriksgatan och Orrtuppsvägen

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375258/Ehdotus_8.5.2024_Ormuspellontie_v._Pikitehtaankatu_-_Teerikukontie_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375258/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Ormuspellontie_v._Pikitehtaankatu_-_Teerikukontie_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Orrmossegränden https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375260/Ehdotus_8.5.2024_Teerisuonkuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375260/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Teerisuonkuja_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Orrmossekanten

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375261/Ehdotus_8.5.2024_Teerisuonkulma_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375261/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Teerisuonkulma_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Gamla banplatsen

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375262/Ehdotus_8.5.2024_Vanhanradanaukio_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375262/Ehdotus_8.5.2024_selostus_Vanhanradanaukio_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns framlagda för påseende 22.5.-4.6.2024 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger råd och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to 8.30–16 och fr 12–15 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Dessutom kan man vid behov se planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska lämnas senast 4.6.2024 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanerna via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden .

Mer information ges av Heikki Takainen, Projektchef, tfn 09 310 384 448, heikki.takainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)