Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Topelius

Denna publikation är offentlig till 25.8.2024 0:00

Asunto Oy Topelius på Messeniusgatan 10, 00250 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-009116 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 21.9.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 21.9.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.8.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster