Offentlig delgivning av godkännande av byggförbud, Västra Hertonäs

Denna publikation är offentlig till 8.2.2025 0:00

Helsingfors stads stadsmiljönämnd har 30.1.2024 § 59 (HEL 2023-015912) godkänt ett byggförbud  i kompletteringsbyggnadsområdet i Västra Hertonäs för ändring av en detaljplan. 

Beslutet med besvärshänvisning hålls tillgängligt fram till 18.3.2024 i stadens allmänna datanät och i Helsingfors stads stadsmiljösektors kundtjänst på adressen Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors.

Datum då kungörelsen publicerades 8.2.2024

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att denna kungörelse har publicerats.

Beslutet delges genom offentlig delgivning, eftersom antalet mottagare är över 30.

Helsingfors stads stadsmiljösektor