Parker i stadsdelen Mellungsbacka: utkast till parkplan för Dikesparken och Spikbergsparken finns framlagda 22.11–7.12.2023

Denna publikation är offentlig till 22.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar parkplaner för Dikesparken och Spikbergsparken. Utkasten presenteras onsdagen 29.11.2023. Tillfället arrangeras på nätet. Tillfället inleds kl. 16.30.

Länk för anslutning till tillfället: http://bit.ly/mellunmäen-kaupunginosapuistot(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359971/Luonnos_piirustus_22.11.2023_Mellunm%C3%A4en_kaupunginosapuistot.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359971/Luonnos_selostus_22.11.2023_Mellunm%C3%A4en_kaupunginosapuistot.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359971/Ojapuisto_ja_Naulakallionpuisto_tiedote_kutsu_Mellunm%C3%A4en_kaupunginosapuistot.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359971/Havainnekuva_Naulakallionpuisto_Mellunm%C3%A4en_kaupunginosapuistot.jpg(Länk leder till extern tjänst)

Dikesparken:

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359464/Luonnos_piirustus_22.11.2023_Ojapuiston_liikuntapuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359464/Luonnos_selostus_22.11.2023_Ojapuiston_liikuntapuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359464/Ojapuisto_ja_Naulakallionpuisto_tiedote_kutsu_Ojapuiston_liikuntapuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0359464/Havainnekuva_Ojapuisto_Ojapuiston_liikuntapuisto.jpg(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan finns framlagt på Helsingfors stads webbplats 22.11–7.12.2023, på adressen www.hel.fi/planer (under Gatu- och parkplaner). Respons på planen kan ges per e-post eller telefon.

Planeringen av parkrenoveringen grundar sig på ändring 12206 av den gällande detaljplanen. Idrottsparken i Dikesparken planeras ha en stor konstgjord gräsmatta med kylmöjlighet, samt en mindre allaktivitetsplan. Därtill kommer man att lägga en löpbana, platser för längdhopp och kulstötning samt en mångsidig plats för utemotion i området. Parkplanen har också en reservation för en servicebyggnad med bl.a. omklädningsrum, personalrum och förråd. En särskild planering av servicebyggnaden pågår, men det är ännu okänt när bygget ska ske. Det läggs ett parkeringsområde längs Dymlingsvägen. Det planeras att en enhetlig friluftsled ska löpa från idrottsparken till lekparken i Mellungsbacka.

Det byggs trappor i branten norr om Spikbergsvägen och de tjänar också som motionstrappor. Den nuvarande planen med stendamm tas bort när planen i Dikesparken är klar. Parken utvecklas till en öppen gräsbelagd park för vistelse. Området utökas med ytor i trä för vistelse och med många nya planteringar.

Målet är att parkplanerna blir klara under 2024 och att bygget av Dikesparken inleds år 2024. Bygget av Spikbergsparken inleds när Dikesparken är i användning.

Vänligen skicka in eventuell respons på utkastet till parkplan senast 7.12.2023.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

För mer information om planeringen, kontakta:

Camilla Lindroth, Helsingfors stad, Stadsrums- och landskapsplanering, tfn 09 310 22084, e-mail camilla.lindroth@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Tiina Perälä, landskapsarkitektbyrån Näkymä Oy, tfn 09 622 71727,tiina.perala@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)