Parkplan för Lekparken Viiri och Tilkängen finns för påseende 17–30.1.2024

Denna publikation är offentlig till 17.1.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för lekparken Viiri och Tilkängen. Utkastet till parkplan presenteras för invånarna onsdag 24.1.2024 kl. 10.00–12.00 i lekparken Viiris byggnad på Vinbärsgränden 3.

VIO6376_LeikkipuistoViiri_ja_Tilkanniitty_esitys_Leikkipuisto_Viiri.pdf(Länk leder till extern tjänst)

VIO6376_LeikkipuistoViiri_ja_Tilkanniitty_nakymakuva_Leikkipuisto_Viiri.jpg(Länk leder till extern tjänst)

VIO6376_LeikkipuistoViiri_ja_Tilkanniitty_puistosuunnitelma_Leikkipuisto_Viiri.pdf(Länk leder till extern tjänst)

VIO6376_LeikkipuistoViiri_ja_Tilkanniitty_selostus_Leikkipuisto_Viiri.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan finns framlagt på Helsingfors stads webbplats 17–30.1.2024, på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner Respons på planen kan ges per e- post eller telefon.

Gårdsområdet på lekplatsen Viiri renoveras helt och hållet. Funktionerna på gårdsområdet omdisponeras. Lekredskapen och växtligheten förnyas. Det planeras också ett nytt område för vattenlekar och ett konditionsområde till platsen.

Vägarna på Tilkängen dras om. De dras om på grund av att läget för detaljplanen har förändrats. Detaljplanen ger möjlighet att utvidga daghemmet Tuuli vid randen till parken.

Det är tänkt att parkplanen är klar våren 2024 och att byggarbetena inleds hösten 2024. Arbetena inleds med att flytta ledningar på Tilkängen. Vänligen skicka in eventuell respons på utkastet till parkplan före den 30 januari 2024.

Du kan följa beslutsfattandet kring parkplanen på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

För mer information om planeringen, kontakta:

Petra Rantalainen, Helsingfors stad, Stadsrums- och landskapsplaneringen, tfn 09 310 39795, e-post petra.rantalainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Yrjö Ala-Heikkilä, Landskapsarkitektbyrån NÄKYMÄ Oy, tfn 09 622 7172, e-post: yrjo.ala-heikkila@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)