Parkplanen för totalrenovering av Linnankoskiparken presenteras 15–28.11.2023

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för totalrenoveringen av Linnankoskiparken i stadsdelen Tölö.

Linnankoskenpuisto_tiedote_esilläolosta_Linnankoskenpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Linnankoskenpuisto_havainnekuva_Linnankoskenpuisto.jpg(Länk leder till extern tjänst)

Linnankoskenpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos_Esitys_Linnankoskenpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

VIO6375_1_puistosuunnitelma_esille_Linnankoskenpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Linnankoskenpuisto_puistosuunnitelmaselostus_Linnankoskenpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplanen finns framlagt för påseende under tiden 15–28.11.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera parkplansmaterialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16.00 och fr 12.00–15.00 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12.00–15.00, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12.00–15.00.

Planeringen av totalrenoveringen bygger på den gällande detaljplanen. Syftet med totalrenoveringen av Linnakoskiparken är att bygga en högklassig, fungerande och trivsam kvarterspark. Man ökar på parkens trivsel, ljus och säkerhet genom att fästa uppmärksamhet vid belysningen i parken och placeringen av vegetationen. Trivselområdena och lekplatserna i parken förnyas. Även förbindelserna förbättras. Parkens historiska värden respekteras och parkers särdrag i Tölö beaktas.

Det här brevet skickas till ägarna av de fastigheter som gränsar till parken. Disponenterna för bostadsaktiebolagen ombeds informera invånarna om planen. Syftet är att parkplanen godkänns under vintern 2024 och att byggandet inleds år 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vi önskar respons om utkastet till gatuplanen som nu finns för påseende senast 28.11.2023.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden .

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare

Mer information och respons

Helsingfors stad

Markanvändning och stadsstruktur

Petra Rantalainen

petra.rantalainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

tfn 09 310 39795

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Niina Alapeteri


niina.alapeteri@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

tfn 09 622 71727