Parkplaneringen av området kring dammarna i Jakobacka och Fagersta har inletts, utkastet är framlagt för påseende 22.11.−5.12.2023

Denna publikation är offentlig till 22.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar i samarbete med Vanda stad en parkplan för omgivningen kring dammarna i Jakobacka och Fagersta. Vi presenterar utkasten vid ett gemensamt möte med Vanda stad tisdagen den 28 november 2023. Tillfället arrangeras på webben. Tillfället börjar kl. 18.00.

Anslut dig till tillfället genom att klicka här(Länk leder till extern tjänst)

Alternativ anslutningslänk: http://bit.ly/Jakomäen-Vaaralan_lammet(Länk leder till extern tjänst)

Målet med planeringen är att utveckla rekreationstjänsterna i området kring dammarna i Jakobacka och Fagersta och göra det tryggare att bada än för närvarande. Vi gör badstränderna officiella, förbättrar och utvidgar lederna i området och i anslutning till den nuvarande hundinhägnaden bygger vi en parkering. Parkplaneringen görs i samarbete med Vanda stad.

Luonnos_esitys_22.11.2023(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_koostepiirustus_22.11.2023(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_piirustus_22.11.2023(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_22.11.2023(Länk leder till extern tjänst)

Tiedote(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplanen finns framlagt för påseende under tiden 22.11–5.12.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera planmaterialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16.00 och fr 12.00–15.00 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12.00–15.00, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12.00–15.00.

Parkplaneringen bygger på gällande detaljplaner. Helsingfors stads planeringsområde har i detaljplanen anvisats som närrekreationsområde (VL) samt som gatuområde (vid kanten av Klapperstensvägen och Sexbrovägen). I detaljplanen är planeringsområdet i Vanda stad förutom ett närrekreationsområde även ett område för idrotts- och rekreationstjänster (VU), ett vattenområde (W) och ett skyddsgrönområde (EV). I området finns sammanlagt fyra grundvattendammar. En av dammarna ligger i Helsingfors stads planeringsområde och tre i Vanda stad. Vi planerar att dammen i Helsingfors stads planeringsområde samt den sydligaste dammen i Vanda stad ska användas som badplatser, dammarna i norr ska skötas i naturtillstånd. I Vanda stads planeringsområde, öster om dammarna, finns ett skogsområde genom vilket vi planerar nya gång-, cykel- och skidspårförbindelser till den nya snabbspårvägen i öster och till Borgåleden i söder.

Avsikten är att parkplanen godkänns våren 2024.  Enligt den preliminära tidtabellen inleder vi det egentliga byggandet 2026, men vi vidtar preliminära åtgärder från och med 2024. Vänligen skicka in eventuell respons på det framsatta utkastet till parkplan senast den 5 december 2023.

Du kan följa beslutsfattandet kring parkplanen på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur

Mer information och respons

Johanna Himberg, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Tiina Perälä, landskapsarkitektbyrån Näkymä Oy, tfn 09 622 71727, tiina.perala@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)