Plantukast för parkplan för Museiparkens lekplats framlagt för påseende

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar en plan för Museiparkens lekplats i stadsdelen Främre Tölö.

Museon_puisto_Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esillä_olosta_Museon_puiston_leikkipaikka.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Museon_puisto_Puistosuunnitelmaluonnos_esitys_Museon_puiston_leikkipaikka.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Museon_puisto_Puistosuunnitelmaluonnoksen_selostus_Museon_puiston_leikkipaikka.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Museon_puisto_Puistosuunnitelmaluonnos_Museon_puiston_leikkipaikka.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan finns framlagt för påseende under tiden 15.–28.11.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och- parkplaner. Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera parkplansmaterialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16.00 och fr 12.00–15.00 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12.00–15.00, ti–on 8.30–12.00 och to–fr12.00–15.00.

Projektet överensstämmer med generalplanen och den gällande detaljplanen. Upprustningen av lekparken har klassificerats som brådskande i områdesplanen för Kampmalmen och Tölö. Med ändringarna som utförs förbättrar man lekparkens säkerhet och trivsel samt gör lekmöjligheterna mångsidigare. Lekparkens helhetsstrukturering förnyas.

Målet är att parkplanen godkänns i januari 2024 och att byggandet inleds år 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vänligen skicka in eventuell respons på det framlagda utkastet till parkplan senast 28.11.2023.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats: Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och- stadsstruktur.

Mer information och respons

Petra Rantalainen, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi.(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Matti Liski, Landskapsarkitektbyrån Näkymä Oy, Tfn 09 622 71727, matti.liski@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)