Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Planutkast för Svartbäcksparken framlagt för påseende 17.10.−10.11.2023

Denna publikation är offentlig till 17.10.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar en plan för vattenhanteringen för Svartbäcken för området mellan Ring I och Blomängsstigen i södra delen av Svartbäcksparken.

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0355678/Puistosuunnitelmaluonnos_6384_1_Mustapuron_kunnostus_v%C3%A4lill%C3%A4_Keh%C3%A4_I_-_Str%C3%B6msinlahti.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0355678/Puistosuunnitelman_selostusluonnos_Mustapuron_kunnostus_v%C3%A4lill%C3%A4_Keh%C3%A4_I_-_Str%C3%B6msinlahti.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan kan ses på Helsingfors stads webbplats på https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner Planerna är framlagda för påseende på webbplatsen under perioden 17 oktober10 november 2023. Respons på planen kan ges via e-post eller per telefon. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Planeringen av vattenhanteringen i Svartbäcken, i Svartbäcksparkens område, bygger på den gällande detaljplanen 11810. Gräsområdet intill Svartbäcken mellan Blomängsstigen och Ring I ändras till översvämningsäng genom att sänka området. Planen ingår i en större helhet för vattenhantering och översvämningsplatåer som planeras till Kvarnbäckens idrottspark och området söder om Österleden. Målet är att förbereda sig på översvämningar efter regn längs bäcken och att öka mångfalden i stadsnaturen. De nuvarande lederna i området kommer att bevaras. Träden i området kommer i huvudsak att bevaras och på kanterna planteras nya träd. Planeringen färdigställs på våren 2024 och målet är att inleda byggarbetena inom loppet av några år. Vänligen skicka in eventuell respons på utkastet till parkplan senast den 10 november 2023.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden .

För mer information om planeringen, kontakta:

Sari Knuuti, Helsingfors stad, tfn 050 5700 921 sari.knuuti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Antti-Jaakko Koskenniemi, Sitowise Oy, tfn 050 3319 202, antti-jaakko.koskenniemi@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)