Staffansby: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 22.5–4.6.2024

Denna publikation är offentlig till 22.5.2025 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplaner:

Staffansby:

  • Svenvägen
  • Svärdstigen
  • Befallningsmansgränden
  • Glavgränden

Svenvägen

32141_1_Soinintie_KS_ehdotus_Soinintie_Suunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32141_Katusuunnitelmaselostus_Soinintie_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_SV_Soinintie_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suutarilantie_Vuorovaikutusmuistio_Soinintie_Esittelyaineisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Soinintie_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Svärdstigen

32140_1_Miekkapolku_KS_ehdotus_Miekkapolku_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32140_2_Miekkapolku_KS_kooste_Miekkapolku_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32140_Katusuunnitelmaselostus_Miekkapolku_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Miekkapolku_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_SV_Miekkapolku_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suutarilantie_Vuorovaikutusmuistio_Miekkapolku_Palaute.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Befallningsmansgränden

Suutarilantie_Vuorovaikutusmuistio_Vallesmanninkuja_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32143_1_Vallesmanninkuja_KS_ehdotus_Vallesmanninkuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32143_Katusuunnitelmaselostus_Vallesmanninkuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Vallesmanninkuja_Kirje.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_SV_Vallesmanninkuja_Asiakirja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Glavgränden

32142_1_Kalpakuja_KS_ehdotus_Kalpakuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32142_Katusuunnitelmaselostus_Kalpakuja_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Kalpakuja_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Soinintie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_SV_Kalpakuja_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suutarilantie_Vuorovaikutusmuistio_Kalpakuja_Mielipide.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns framlagda för påseende 22.5–4.6.2024 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger råd och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to 8.30–16 och fr 12–15 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Dessutom kan man vid behov se planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 4.6.2024 kl. 15.00 per e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanerna via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden.

Mer information kan fås av Ismo Rantanen, tfn 09 310 38570 ismo.rantanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)