Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Staffansby, Mosabacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 18.–31.10.2023

Denna publikation är offentlig till 18.10.2024 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplan:

Staffansby, Mosabacka: Mosstigen

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0355401/Suunnitelmaehdotus_10.10.2023_piirustus_Sammalpolku_Katusuunnitelma.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0355401/Selostus_10.10.2023_Sammalpolku_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0355401/Ilmoitus_nahtavilla_olosta_4.10.2023_Sammalpolku_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0351774/Vuorovaikutusmuistio_Luonnos_Sammalpolku_Vuorovaikutusraportti.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplan finns för påseende 18.–31.10.2023 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må–ti 8.15–12 och on–fr 12–15.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 måto kl. 8.1516 och fr 1215 https://www.ht(Länk leder till extern tjänst)tps://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 31.10.2023 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanen via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ger Heikki Takainen, tfn 09 310 38448 heikki.takainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)