Storskog, Henriksdal: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 24.4–7.5.2024

Denna publikation är offentlig till 24.4.2025 0:15

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplaner:

Storskog, Henriksdal:

Gamla Borgåvägen mellan Storskogsvägens anslutning och Henriksdalsvägens anslutning

Vanha_Porvoontie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_26.3.2024_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus1_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus2_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus3_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus4_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus5_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus6_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_koostepiirustus_Vanha_Porvoontie_(Suurmetsäntie_-_Heikinlaaksontie).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Släntvägen mellan Släntgränden och Gamla Borgåvägen

Vanha_Porvoontie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Törmätie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_26.3.2024_Törmätie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus7_Törmätie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Svampvägen mellan Gamla Borgåvägen och Svampgränden

Vanha_Porvoontie_Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Sienitie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_26.3.2024_Sienitie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.3.2024_piirustus8_Sienitie.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns framlagda för påseende 24.4–7.5.2024 på vår webbplats paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to 8.30–16 och fr 12–15 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 7.5.2024 kl. 15.00 per e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanerna via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Jouni Laakko, tfn 09 310 52592, fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)