Storskog, Jakobacka: Utkast till parkplan framlagt för påseende 1–14.5.2024

Denna publikation är offentlig till 1.5.2025 0:15

Helsingfors stads tjänst för stadsrums- och landskapsplanering har utarbetat följande förslag till parkplan:

Storskog, Jakobacka:

Parkskogen vid dammarna i Jakobacka

Suunnitelmaehdotus_26.4.2024_piirustus_Jakomäen_lammen_puistometsä.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Suunnitelmaehdotus_26.4.2024_koostepiirustus_Jakomäen_lammen_puistometsä.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_26.4.2024_Jakomäen_lammen_puistometsä.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Ilmoitus_nähtävillä_olosta_Jakomäen_lammen_puistometsä.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslaget till parkplan finns framlagt för påseende 1–14.5.2024 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner.

Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger råd och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16 och fr 12–15 https://www.https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst(Länk leder till extern tjänst).

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planen elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må kl. 12–15, ti–on 8.30–12 och to–fr 12–15.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 14.5.2024 kl. 15.00 via e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattas beslut om godkännande av planen, varefter man kan börja bygga parken. Man kan följa beslutsfattandet kring parkplanen via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden .

Mer information ger Johanna Himberg, tfn 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)