Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Utkast till gatu- och parkplaner för Hermanstadsstranden framlagt för påseende 15–28.11.2023

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar planer för gator och parker i delområdet Hermanstadsstranden i stadsdelen Hermanstad.

Planutkastet finns för påseende under perioden 15–28.11.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Rådgivning med att studera planmaterialet får man av stadsmiljösektorns kundtjänst på numret 09 310 22111, måto kl. 8.3016 och fr 1215 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Planeringen av gatorna och parkerna bygger på den gällande detaljplanen och trafikplanen och planeringen hänför sig till byggandet av ett nytt bostadsområdet i Hermanstadsstranden. Planeringen berör följande gator och parker:

Tiedote_1.11.2023_suunnitelmaluonnosten_esillä_olosta_Hermanninrannan_eteläosa.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Byholmsgatan mellan Gamla vintervägen och Refrängparken

Luonnos_20.10.23_Kyläsaarenkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_9.11.23_Kyläsaarenkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Havainnekuva_Kyläsaarenkatu.jpeg(Länk leder till extern tjänst)

Albumgatan

Luonnos_20.10.23_Albumikatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_9.11.23_Albumikatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Tempogränden

Luonnos_20.10.23_Tempokuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_9.11.23_Tempokuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Schlagergatan

Luonnos_20.10.23_Iskelmäkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_9.11.23_Iskelmäkatu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Parkeringsområdet i Nätholmens småbåtshamn

Luonnos 20.10.2023 Verkkosaaren venesataman pysäköintialue(Länk leder till extern tjänst)

Selostus 20.10.2023 Verkkosaaren venesataman pysäköintialue(Länk leder till extern tjänst)

Schlagerparken

Puistosuunnitelmaluonnos_20.10.23_Iskelmäpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Puistosuunnitelmaselostus_9.11.23_Iskelmäpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Havainnekuva_Iskelmäpuisto.jpg(Länk leder till extern tjänst)

Södra delen av Hermanstads strandpark

Luonnos_20.10.2023_Hermannin_rantapuiston_eteläosa.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus 20.10.2023 Hermannin rantapuiston eteläosa(Länk leder till extern tjänst)

Gamla vintervägen mellan Hermanstads strandväg och Nätholmens småbåtshamn

Luonnos_20.10.23_Vanha_talvitie_(Hermannin_rantatie-Verkkosaaren_venesatama).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus_20.10.2023_Vanha_talvitie_(Hermannin_rantatie-Verkkosaaren_venesatama).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Sammanställningsritning

Koostepiirustus_20.10.2023_Kyläsaarenkatu_välillä_Vanha_talvitie_–_Laila_Kinnusen_katu.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Innan utkasten till gatuplaner godkänns läggs de ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Påseendefasen infaller i slutet av 2023 och då har delaktiga möjlighet att anmärka på gatuplanerna.

Målet är att gatu- och parkplanerna godkänns våren 2024 och att byggandet inleds hösten 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vi önskar respons på utkasten för gatu- och parkplaner som nu finns för påseende senast 28.11.2023.

Beslutsfattandet kring gatu- och parkplanerna kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef- markanvandning-och-stadsstruktur

Mer information och respons:

Gator: Silja Hurskainen, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 38939, silja.hurskainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Parker: Tomas Palmgren, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 38586, tomas.palmgren@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Aki Patama, Sitowise Oy, tfn 040 187 5500, aki.patama@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)