Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Utkast till gatuplanen för Riddaregatan mellan Kyrko- och redsgatan tillgängligt 28.2–12.3.2024

Denna publikation är offentlig till 28.2.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Riddaregatan (mellan Kyrko- och Fredsgatan) i stadsdelen Kronohagen. 

MA403-17_Katusuunnitelman_pp-esitys_Ritarikatu_Ritarikadun_pohjoispää.pdf(Länk leder till extern tjänst)

32095_1_Katusuunnitelmaluonnos_Ritarikatu_Ritarikadun_pohjoispää.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Ma403-6_Katusuunnitelmaselostusluonnos_Ritarikatu_Ritarikadun_pohjoispää.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplanen finns tillgängligt på Helsingfors stads webbplats under perioden 28.2–12.3.2024 på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Rådgivning för att ta del av utkastet till gatuplanen fås via stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon på numret 09 310 22111, mån.–tors. kl. 8.30–16 och fre. 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) mån. 12–15, tis.–ons. 8.30–12.00 och tors.–fre. 12–15.

Planeringen av gatan baserar sig på den aktuella detaljplanen. Syftet med reparationen av Riddaregatan mellan Kyrko- och Fredsgatan är att göra omgivningen mer trivsam och mångsidig för att promenera och vistas, skapa naturbaserade lösningar för hantering av dagvatten som en del av beredskapen inför klimatförändringar och främja mångfalden i stadsmiljön. Målet är också att bevara och återställa värdena i den kulturhistoriskt sett betydelsefulla miljön.

Före förslaget till gatuplanen godkänns läggs det officiellt fram under två veckors tid på stadsmiljösektorns webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Fasen när planen kan granskas infaller under våren 2024. Då har intressenterna möjlighet att göra anmärkningar. De som äger och innehar fastigheter längs gatan kommer per brev få information om att utkastet till planen är tillgängligt. 

Målet är att gatuplanen ska godkännas våren 2024 och att byggandet, enligt den preliminära tidtabellen, inleds 2026. Vi hoppas få eventuell respons på det utkast till gatuplanen som nu finns tillgängligt senast den 12 mars 2024.

Beslut om gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur

Ytterligare uppgifter och respons:

Petra Rantalainen
Helsingfors stad
markanvändning och stadsstruktur
tfn 09 310 39795
petra.rantalainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ismo Häkkinen, Sitowise Oy
tfn 0400 906 970 
ismo.hakkinen@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)