Utkast till gatuplaner för Mellungsbacka framlagda för påseende 1–14.5.2024

Denna publikation är offentlig till 1.5.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar gatuplaner för delområdena Ärvings och Mellungsbacka i stadsdelen Mellungsby.

Luonnos_1.5.2024_Länsimäentie_Vantaan_ratikka_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_1.5.2024_koostepiirustus_Vantaan_ratikka_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_1.5.2024_Jänkäpolku_Vantaan_ratikka_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_1.5.2024_Laakavuorenkuja_Vantaan_ratikka_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_1.5.2024_Länsimäentie_Vantaan_ratikka_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_1.5.2024_Jänkäpolku_Vantaan_ratikka_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_1.5.2024_Laakavuorenkuja_Vantaan_ratikka_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Mellunmäen_keskuksen_kadut_UIH._Vantaan_ratikka_Esittelyaineisto.pptx(Länk leder till extern tjänst)

Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esillä_olosta_Vantaan_ratikka_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplan kan studeras 1–14.5.2024 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Rådgivning med att studera gatuplanmaterialet får man av stadsmiljösektorns kundtjänst på numret 09 310 22111, må–to kl. 8.30–16 och fr 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Planeringen av gatorna bygger på detaljplanen och utkastet till trafikplan som är i kraft samt under beredning. Byggandet av gatorna hänför sig till konstruktionen av Helsingforsdelen av Vandas spårväg. Med ändringarna som ska göras möjliggör man trafikeringen av Vandas spårväg och förbättrar förutsättningarna för fotgängare och cyklister.

Planeringen gäller:

  • Västerkullavägen mellan Skattsökarvägen och gränsen till Vanda
  • Fjällmyrsstigen mellan Västerkullavägen och Bredbergsstigen
  • Bredbergsgränden mellan Fjällmarksstigen och Kvarter 47326

Innan förslaget till gatuplan godkänns läggs det ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Påseendefasen infaller sommaren 2024 och då har delaktiga möjlighet att anmärka på dem.

Framläggandet av gatuplaner för Västerkullavägen, Fjällmyrsstigen och Bredbergsgränden meddelas senare per brev till ägarna och innehavarna av fastigheterna som gränsar till gatorna i fråga (delaktiga parter). I fråga om gatuplanen för Västerkullavägen, som anses vara en huvudgata, finns det även andra delaktiga parter än bara fastigheterna som gränsar till gatorna, varför framläggandet av planutkastet för denna gata meddelas som offentlig delgivning på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner

Målet är att gatuplanerna godkänns på hösten 2024 och att byggandet inleds 2026 enligt ett preliminärt tidsschema. Vi önskar respons om utkasten till gatuplaner som nu finns framlagda för påseende senast 14.5.2024.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur

Mer information och respons:

Ville Kankkunen, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 21351, ville.kankkunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Arto Kaituri, WSP Oy, tfn 040 8400 173, arto.kaituri@wsp.com(Länk öppnar standardprogram för e-post).