Utkast till parkplan för Skaldeparken framlagt för påseende 29.11–12.12.2023

Denna publikation är offentlig till 29.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för Skaldeparken i stadsdelen Åggelby. Utkastet till parkplan presenteras för invånarna vid ett tillfälle på nätet måndag 4.12.2023 kl. 17–18, via länken: http://bit.ly/Runoilijanpuisto(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0360323/Luonnos_piirustus_VIO6200_1_Runoilijanpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0360323/Luonnos_selostus_VIO_6200_1_Runoilijanpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0360323/Ulkokuntoilulaitteet_Runoilijanpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0360323/Tiedote_Runoilijanpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0360323/Utkast_Runoilijanpuisto_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Du kan studera utkastet till parkplan under perioden 29.11–12.12.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://www.hel.fi/planer (under Gatu- och parkplaner). Respons på planen kan ges per e-post eller telefon. Kontaktuppgifterna finns nedan. Råd med att studera materialet gällande gatuplanen får man av stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon på numret 09 310 22111, måto kl. 8.3016 och fr 1215 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Planeringen av Skaldeparken bygger på den gällande detaljplanen 12527. Parkplanen gäller ombyggnaden av Skaldeparkens bollplan samt konstruktionen av en ny lekplats och motionsplats. I parken har man föreslagit en ny planenlig fotgängarrutt (i planen har man reserverat en ungefärlig del av området för allmän gångtrafik), som fungerar som översvämningsrutt för dagvatten samt en fördröjningsbassäng för dagvatten, vars syfte är att förhindra översvämningar i området.

Avsikten är att parkplanen godkänns våren 2024. Byggandet av parken infaller enligt ett preliminärt tidsschema 2025–2026. Vänligen skicka in eventuell respons på det framlagda utkastet till parkplan senast 12.12.2023.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

För mer information om planeringen kontakta:

Jere Saarikko, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Marika Bremer, Sitowise, tfn 040 5584376, marika.bremer@sitowise.(Länk öppnar standardprogram för e-post)com