Utkast till planer för gator på Skatudden framlagda 22.11–5.12.2023

Denna publikation är offentlig till 22.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar gatuplaner för Skatuddskajen, Hamngatan och Ankargatan i stadsdelen Skatudden.

Luonnos_koostepiirustus_22.11.2023_Ankkurikatu,_Satamakatu_ja_Katajanokanlaituri_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_havainnekuvat_22.11.2023_Ankkurikatu,_Satamakatu_ja_Katajanokanlaituri_Havainnekuva.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos_selostus_22.11.2023_Ankkurikatu,_Satamakatu_ja_Katajanokanlaituri_Selostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Man kan se planutkasten 22.11–5.12.2023 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner . Råd med att studera materialet med gatuplaner får man av stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon på nummer 09 310 22111, måto kl. 8.3016 och fr 1215, eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Planeringen av gatorna bygger på gällande detaljplaner och trafikplaner. Bygget av gatorna sker på grund av affärs- och kontorshuset som byggs på Skatuddskajen 4. Ändringarna som genomförs förbättrar gångmiljön i området. Planeringen berör följande gator:

  • Skatuddskajen mellan Hamngatan och Ankargatan
  • Hamngatan mellan kajen och Skatuddskajen
  • Ankargatan mellan kajen och Skatuddskajen
  • Strandområdet vid Skatuddskajen

Innan förslagen till gatuplan godkänns läggs de ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner . Påseendefasen infaller i årsskiftet 2024, och då har delaktiga möjlighet att anmärka på dem. Ägarna och innehavarna av fastigheterna längs gatorna meddelas om framläggandet per brev.

Gatuplanen torde godkännas våren 2024 och byggandet inledas sommaren 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vänligen skicka in eventuell respons på de framlagda utkasten till gatuplaner senast 5.12.2023.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur.

Mer information och respons

Anna Tienvieri, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 20480, anna.tienvieri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hamilkar Alava Bergroth, A-insinöörit Civil Oy, tfn 050 517 6082 hamilkar.bergroth@ains.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)