Utkastet till gatuplan för Madetojagränden framlagt för påseende 15.–28.11.2023

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Madetojagränden i stadsdelen Bocksbacka.

LUONNOS_Katusuunnitelmaselostus_15.11.2023_Madetojankuja_Säterintie_7-9,_Madetojankuja.pdf (hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0326858/LUONNOS_15.11.2023_Madetojankuja_katusuunnitelma_S%C3%A4terintie_7-9,_Madetojankuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplan finns framlagt för påseende under tiden 15.–28.11.2023 på Helsingfors stads webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Kundtjänsten på Helsingfors stadsmiljösektor ger personliga råd och hjälp med att studera gatuplansmaterialet per telefon på nummer 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16.00, fr 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15. https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst

Planeringen av gatan bygger på den gällande detaljplanen och trafikplanen. Längs den östra kanten av gatan planeras en gångbana och ändringar görs på vändplatsen. Samtidigt reparerar man sättningar i gatan och gör ändringar i skyddsvägslösningarna samt förnyar Madetojagrändens belysning.

Innan förslagen till gatuplan godkänns läggs de ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Påseendefasen infaller under tiden 1–2/2024, då delaktiga parter har möjlighet att anmärka på planen. Ägarna och innehavarna av fastigheterna längs gatorna meddelas om framläggandet per brev.

Målet är att gatuplanen godkänns på våren 2024 och att byggandet inleds på hösten 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vänligen skicka in eventuell respons på de framsatta utkasten till gatuplaner senast 28.11.2023.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare

Mer information och respons:

Karoliina Kitinoja, WSP Finland, karoliina.kitinoja@wsp.com(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 040 682 1544